Zame kultura pomeni lepo vedenje, primerna oblačila …
Kulturni ljudje so lahko vsi, samo morajo poznati bonton.
Vita, 6. razred

Kultura je spoštovanje in ohranjanje nekaterih stvari, plesov šeg in navad.
Kulturen je tisti, ki ne sega v besedo ter spoštuje druga mnenja.
Ana, 6. razred

Kultura v širšem pomenu označuje vse produkte posameznika, skupine ali družbe inteligentnih bitij.
Kulturen je tisti, ki je vljuden in spoštljiv.
Nik, 9. razred

Kultura je moj krožniček, moja skodelica in kavica v njej.
Kulturen je tisti, ki sledi svojim sanjam, a pri uresničevanju teh, ne omejuje drugih.
Učiteljica Ticijana

Kultura se začne doma, se razvija v šoli in je del tebe vse življenje. 
Kulturen je tisti, ki ima spoštljiv odnos do umetnosti v najširšem smislu (glasba, slikarstvo, fotografija, literatura, gledališče, arhitektura …).
In kulturnem si tudi takrat, ko pozdraviš, rečeš hvala, oprosti in prosim.
Učiteljica Mateja

Dostopnost